Privacy Policy

Algemeen

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de website www.smaragdexpress.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Smaragd Express verstrekt en Smaragd Express verzamelt, zal Smaragd Express zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Smaragd Express mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Smaragd Express niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Smaragd Express gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Smaragd Express zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Smaragd Express niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Smaragd Express de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Smaragd Express behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Cookies

Smaragd Express zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Smaragd Express verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Smaragd Express heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Smaragd Express gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze privacy verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

Secured By miniOrange