Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.smaragdexpress.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Smaragd Express  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Smaragd Express niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Smaragd Express aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Auteursrechten

Smaragd Express behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.

Secured By miniOrange